Odległość między kolejnymi grzbietami fal na morzu wynosi 10 m. Fale uderzają o brzeg w odstępach 4-sekundowych. Oblicz prędkość rozchodzenia się fali. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Odległość między kolejnymi grzbietami fal na morzu wynosi 10 m. Fale uderzają o brzeg w odstępach 4-sekundowych. Oblicz prędkość rozchodzenia się fali.

,
Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Obliczamy prędkość rozchodzenia się fali:

 

Odpowiedź: Prędkość rozchodzenia się fali wynosi 2,5 m/s

Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Matematyka
content
14 marca 2019