Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczamy natężenie pola elektrycznego?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Wartość natężenia pola elektrostatycznego pomiędzy naładowanymi płytkami przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest natężeniem pola elektrostatycznego,  jest różnicą potencjałów pomiędzy tymi płytkami,  jest odległością płytek od siebie. 

Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około godziny temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 5 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 18 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 21 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 24 godzin temu