Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Czym jest efekt Dopplera?

Ola
17469
odpowiedziała na to pytanie

Zjawisko polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło oraz rejestrowanej przez obserwatora nazywamy efektem Dopplera. Wzór opisujący tą zależność ma postać:

 

gdzie  jest częstotliwością fali odbieranej przez obserwatora,  jest częstotliwością fali wysyłaną przez źródło,  jest prędkością fali (w podanym ośrodku),  jest prędkością z jaką porusza się obserwator,  jest prędkością z jaką porusza się źródło. Prędkości źródła i obserwatora są określane względem ośrodka. Górne znaki prędkości we wzorach oznaczają przypadek, gdy są one skierowane ku sobie, a dolne dotyczą sytuacji, w których mają odwrotne zwroty.

Matematyka
nwd liczb 266,385
około godziny temu
Matematyka
Logarytmy
około 20 godzin temu
Matematyka
działania na zbiorach
około 21 godzin temu
Matematyka
5 1/4-4 7/10
około 22 godzin temu