Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczyć przyspieszenie cząstki w polu elektrycznym?

Ewelina
5173
odpowiedziała na to pytanie

Przyspieszenie cząstki w polu elektrostatycznym ma postać:

 

gdzie  jest przyspieszeniem cząstki o masie  i ładunku  znajdującej się w polu elektrostatycznym o natężeniu .

WOS
Czym jest referendum?
około 11 godzin temu