Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczyć pojemność zastępczą kondensatorów połączonych równolegle?

Ewelina
5220
odpowiedziała na to pytanie

Pojemność kondensatorów połączonych równolegle obliczamy korzystając z wzoru:

 

gdzie  jest pojemnością zastępczą,  jest pojemnością poszczególnych kondensatorów.

Język polski
7 sztuk wyzwolonych
około 10 godzin temu
Język polski
Symbole średniowiecza.
około 11 godzin temu