Jak obliczyć pojemność zastępczą kondensatorów połączonych szeregowo? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczyć pojemność zastępczą kondensatorów połączonych szeregowo?

Piotrek
3270
odpowiedział na to pytanie

Pojemność zastępczą kondensatorów połączonych szeregowo obliczamy korzystając z wzoru:

 

gdzie  jest pojemnością zastępczą,  jest pojemnością poszczególnych kondensatorów.

Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 15 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 15 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 15 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 15 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 16 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 17 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 18 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 19 godzin temu