Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczyć pojemność zastępczą kondensatorów połączonych szeregowo?

Piotrek
2622
odpowiedział na to pytanie

Pojemność zastępczą kondensatorów połączonych szeregowo obliczamy korzystając z wzoru:

 

gdzie  jest pojemnością zastępczą,  jest pojemnością poszczególnych kondensatorów.

Historia
Czym był "Fall Weiss"?
około 13 godzin temu