Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jaką postać będzie miało równanie położenia piłki względem ziemi y = f(t) w przypadku spadku swobodnego?

Piotrek
2682
odpowiedział na to pytanie

Piłka spadając z wysokości  porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim . Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest drogą jaką przebyło ciało,  jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało,  jest czasem ruchu tego ciała. Piłka spadając nie posiada prędkości początkowej, czyli drogę pokonana przez piłkę możemy przedstawić wzorem:

 

Wiemy, że piłka spada z wysokości  oraz po pewnym czasie  pokonuje drogę . Z tego wynika, że położenie piłki względem Ziemi , w zależności od czasu spadania możemy przedstawić zależnością:

 

 

 

 

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 11 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 13 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 17 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 19 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 21 godzin temu