Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczyć przyspieszenie i czas ruchu samochodu przy trzykrotnym wzroście jego szybkości?

Ola
17327
odpowiedziała na to pytanie

Szybkość ciała wzrasta  razy na drodze , czyli:

 

 

Chcemy wyznaczyć przyspieszenie i szybkość samochodu:

 

 

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest prędkością końcową ciała,  jest prędkością początkową ciała,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało,  jest czasem ruchu ciała. Z tego wynika, że:

 

 

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest drogą jaką przebyło ciało,  jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało,  jest czasem ruchu tego ciała. Z tego wynika, że:

 

Otrzymujemy zatem układ równań, z którego wyznaczamy przyspieszenie samochodu i czas przyspieszenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 11 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 13 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 17 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 19 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 21 godzin temu