Jak obliczyć opóźnienie i czas hamowania zatrzymującego się samochodu metodą układu równań? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum
 -  Lic.

Fizyka
 -  liceum
 -  Lic.

Jak obliczyć opóźnienie i czas hamowania zatrzymującego się samochodu metodą układu równań?

,
Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Szybkość ciała w ruchu jednostajnie opóźnionym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest szybkością końcową ciała,  jest szybkością początkową ciała,  jest opóźnieniem z jakim poruszało się to ciało,  jest czasem ruchu ciała. Przyjmijmy, że szybkość początkowa samochodu wynosi v, natomiast szybkość końcowa jest zerowa. Droga, którą pokonał samochód wynosi s. Z tego wynika, że:

 

Drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest drogą jaką przebyło ciało,  jest szybkością początkową z jaką poruszało się to ciało,  jest opóźnieniem z jakim poruszało się ciało,  jest czasem ruchu tego ciała. Otrzymujemy zatem, że:

 

Otrzymujemy układ równań, z którego wyznaczamy opóźnienie samochodu  i czas hamowania :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019