Kiedy użyjemy którego czasu, jeśli mamy do wyboru Present Simple lub Present Continuous? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język angielski
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Kiedy użyjemy którego czasu, jeśli mamy do wyboru Present Simple lub Present Continuous?

,
Dominik
13583
odpowiedział na to pytanie

Jeśli mamy do wyboru tylko dwa powyższe czasy, to zazwyczaj czasownikami w czasie Present Simple należy uzupełnić zdania, które wyrażają rutynę, czyli czynność wykonywaną z jakąś regularnością (np. everyday - codziennie).

Natomiast jeśli czynność jest wyjątkowa - ktoś robi chwilowe odstępstwo od swojej rutyny, wtedy użyjemy czasu Present Continuous.

Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu