Język angielski
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Język angielski
 -  5 szkoły podstawowej
 -  5 Sz.P.

Kiedy należy używać "some", "any", "a/an" i "no"?

Agnieszka
13681
odpowiedziała na to pytanie

Słów tych używamy w poniższych przypadkach:

"a/an" - z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej;

"a" stawiamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się na spółgłoskę, a "an" z rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się na samogłoskę.

np. There is a banana.

There is an apple.

"some" (jakieś) - z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących.

np. There are some apples.

"any" (żadne, żadnych) - z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w zdaniach przeczących i pytaniach.

np. There aren't any apples.

"no" - (żadne, żadnych) - z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących.

np. There are no apples.

Matematyka
log5sqrt(5)
2 dni temu
Matematyka
log2(2)
2 dni temu
Matematyka
x-2/x+4=5/6
2 dni temu