Ciało spada swobodnie z wysokości h. W tej samej chwili drugie ciało rzucono z wysokości H (H>h) pionowo w dół. Oba ciała spadły jednocześnie na ziemię. Wyznaczyć prędkość początkową drugiego ciała, jeśli h=10m, a H =20m. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Ciało spada swobodnie z wysokości h. W tej samej chwili drugie ciało rzucono z wysokości H (H>h) pionowo w dół. Oba ciała spadły jednocześnie na ziemię. Wyznaczyć prędkość początkową drugiego ciała, jeśli h=10m, a H =20m.

,
Ola
21274
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

  

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Droga, jaką pokonuje pierwsze ciało, wynosi:

 

ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, z przyspieszeniem ziemskim i bez prędkości początkowej.

Możemy wyznaczyć wzór na czas:

 

Wzór na drogę, jaką pokonuje drugie ciało ma z kolei postać:

 

Wstawiamy wzór na czas i otrzymujemy:

 

 

 

Skąd możemy wyznaczyć wzór na prędkość początkową drugiego ciała:

 

 

 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

 

 

Odpowiedź: Prędkość początkowa ciała wynosi w przybliżeniu 7 m/s

Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 dzień temu
Matematyka
content
14 marca 2019