Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe: a) wartość siły oddziaływania grawitacyjnego miedzy Ziemia a Słońcem jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas Ziemi i Słońca, b) Wartość siły oddziaływania grawitacyjnego miedzy Ziemia a Księżycem jest wprost proporcjonalna do kwadratu odległości między Ziemia a Księżycem c) Siła grawitacji, z jaka Ziemia przyciąga Księżyc jest większa niż siła grawitacji, z jaką Księżyc przyciąga Ziemię, d) tor ruchu każdej z planet krążących wokół słońca jest zakrzywiany przez siłę oddziaływania grawitacyjnego planety ze Słońcem. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Fizyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe: a) wartość siły oddziaływania grawitacyjnego miedzy Ziemia a Słońcem jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas Ziemi i Słońca, b) Wartość siły oddziaływania grawitacyjnego miedzy Ziemia a Księżycem jest wprost proporcjonalna do kwadratu odległości między Ziemia a Księżycem c) Siła grawitacji, z jaka Ziemia przyciąga Księżyc jest większa niż siła grawitacji, z jaką Księżyc przyciąga Ziemię, d) tor ruchu każdej z planet krążących wokół słońca jest zakrzywiany przez siłę oddziaływania grawitacyjnego planety ze Słońcem.

,
Ewelina
6797
odpowiedziała na to pytanie

a) Zgodnie ze wzorem na siłę grawitacji:

 

jest ona wprost proporcjonalna do iloczynu mas Ziemi (m) i Słońca (M). 

Prawda


b) Zgodnie z powyższym wzorem siła oddziaływania grawitacyjnego jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między środkami Ziemi i Słońca. 

Fałsz


c) Zgodnie z III zasadą dynamiki Księżyc i Ziemia przyciągają się wzajemnie siłami o takich samych wartościach. 

Fałsz


d) Prawda

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019