Wymień etapy kariery Napoleona Bonaparte do objęcia przez niego funkcji pierwszego konsula. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Historia
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

Wymień etapy kariery Napoleona Bonaparte do objęcia przez niego funkcji pierwszego konsula.

,
Paulina
74804
odpowiedziała na to pytanie
  • Napoleon Bonaparte rozpoczął swoją karierę w bardzo młodym wieku, mając zaledwie 17 lat został podporucznikiem w pułku artylerii, uprzednio ukończywszy francuską szkołę wojskową.
  • Po wybuchu rewolucji francuskiej (1789 r.) wyraził dla niej swoje poparcie, co pozwoliło mu na kontynuowanie kariery w wojsku rewolucyjnym.
  • W 1793 r. (sukces Napoleona w czasie oblężenia Tulonu) został awansowany na stopień generała.
  • W 1796 r. młody generał został skierowany na front włoski, gdzie republika francuska toczyła wojnę z Austrią. Na miejscu sformułował silną i odważną armię. Od tej pory żołnierze byli gotowi oddać życie za nowego dowódcę, uwielbiali go.
  • W krótkim czasie - Napoleon odniósł liczne zwycięstwa, udało mu się zająć północne Włochy, gdzie utworzył kilka państewek.
  • Napoleon był geniuszem wojskowości, jednym z najwybitniejszych dowódców w dziejach.
  • W 1799 r. powrócił do Francji z nieudanej kampanii w Egipcie. Wykorzystując nastroje panujące w kraju - dokonał zamachu stanu. Na czele swych wojsk obalił dyrektoriat i objął władzę dyktatorską jako pierwszy konsul.
Wideolekcja
content
około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
około 16 godzin temu