Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Oblicz częstotliwość fali podłużnej o szybkości rozchodzenia się v=1000 m/s i długości 15 m. Jaki jest okres drgań cząstek tego środka?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw przekształcamy wzór na szybkość, żeby obliczyć częstotliwość:

 

 

 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

 

Okres drgań jest odwrotnością częstotliwości i wynosi:

 

Odpowiedź: Częstotliwość drgań fali wynosi 67 Hz, a jej okres drgań - 0,015 s. 

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 12 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 14 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 18 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 20 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 22 godzin temu