Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Oblicz częstotliwość fali podłużnej o szybkości rozchodzenia się v=1000 m/s i długości 15 m. Jaki jest okres drgań cząstek tego środka?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw przekształcamy wzór na szybkość, żeby obliczyć częstotliwość:

 

 

 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

 

Okres drgań jest odwrotnością częstotliwości i wynosi:

 

Odpowiedź: Częstotliwość drgań fali wynosi 67 Hz, a jej okres drgań - 0,015 s. 

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 17 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 18 godzin temu