Chemia

Chemia

Co to jest mieszanina oziębiająca?

Norbert
2608
odpowiedział na to pytanie

To mieszaniny substancji, które samorzutnie utrzymują niską temperaturę. Tworząc roztwór, pochłaniają ciepło z otoczenia. W wyniku tego otoczenie się oziębia - zachodzi zjawisko endotermiczne. 

Matematyka
(x+4)(4x-2)+(5-2x)(2x+5)
około 2 godzin temu
Chemia
Co to są alkiny?
około 6 godzin temu
Matematyka
oblicz 5 5/8 -3 2/3 +1 4/5
około 19 godzin temu
Historia
Kim był Herodot?
około 22 godzin temu
Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 22 godzin temu