Postanowienia Konstytucji marcowej (1921 r.) - Odrabiamy.pl

Historia
 -  I liceum
 -  I lic.

Historia
 -  I liceum
 -  I lic.

Postanowienia Konstytucji marcowej (1921 r.)

Paulina
71722
odpowiedziała na to pytanie

Konstytucja marcowa z 1921 r.:

- Wprowadzała system rządów parlamentarno - gabinetowych.

- Prawo uchwalał wyłącznie dwuizbowy parlament - Sejm i Senat.

- Parlament posiadał uprawnienia kontrolne (kontrola rządu) oraz elekcyjne (wybór prezydenta).

- Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7-letnią kadencję.

- Prezydent posiadał ograniczone uprawnienia i kompetencje.

- Prezydent ponosił odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

- Konstytucja marcowa gwarantowała szerokie uprawnienia i swobody obywatelskie.

Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 15 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 15 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 15 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 15 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 16 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 17 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 18 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 19 godzin temu