Historia
 -  I liceum
 -  I lic.

Historia
 -  I liceum
 -  I lic.

Postanowienia Konstytucji marcowej (1921 r.)

Paulina
64318
odpowiedziała na to pytanie

Konstytucja marcowa z 1921 r.:

- Wprowadzała system rządów parlamentarno - gabinetowych.

- Prawo uchwalał wyłącznie dwuizbowy parlament - Sejm i Senat.

- Parlament posiadał uprawnienia kontrolne (kontrola rządu) oraz elekcyjne (wybór prezydenta).

- Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7-letnią kadencję.

- Prezydent posiadał ograniczone uprawnienia i kompetencje.

- Prezydent ponosił odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

- Konstytucja marcowa gwarantowała szerokie uprawnienia i swobody obywatelskie.

Geografia
Co to jest abrazja?
około 18 godzin temu