Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak wyznaczyć środek masy układu ciał?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Środek masy układu ciał punktowych to punkt, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Wyznaczamy ją z zależności:

 

gdzie  jest masą ciała,  jest odległością tego ciała od osi obrotu,  jest liczbą ciał punktowych w układzie.

Historia
Co to legion?
2 dni temu