Matematyka
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Matematyka
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Zapisz zależność opisującą związek między x i y oraz wyznacz y. a) Kelner ma rozlać 2 litry napoju do x szklanek. Powinien nalać y litrów napoju do każdej szklanki. b) Drogowcy zamierzają zabudować 200 km drogi w ciągu x dni, zatem każdego dnia powinni budować y km drogi .c) Naukowiec ma w ciągu 24 godzin wykonać x pomiarów w odstępie co y godzin.d) Pole trójkąta o wysokości x cm opuszczonej na bok o długości y cm wynosi 50 centymetrów kwadratowych.

Agnieszka
3282
odpowiedziała na to pytanie

a)  

b)  

c)  

d)  

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 17 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 19 godzin temu