Biologia

Biologia

Co to jest hibernacja?

Monika
32058
odpowiedziała na to pytanie

Hibernacja (odrętwienie) to fizjologiczny stan organizmu, podczas którego dochodzi m.in. do zwolnienia metabolizmu i czynności życiowych np. oddychania oraz obniżenia temperatury ciała. Będąc w stanie hibernacji, zwierzęta wykazują większą tolerancję na niekorzystne warunki panujące w środowisku. Większość zwierząt hibernuje w okresie zimowym.

Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 17 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 19 godzin temu