Wyjaśnij, na czym polega heterostylia. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  II liceum
 -  II lic.

Biologia
 -  II liceum
 -  II lic.

Wyjaśnij, na czym polega heterostylia.

Monika
32294
odpowiedziała na to pytanie

Heterostylia (różnosłupkowość) polega na wytwarzaniu różnych rodzajów kwiatów u roślin tego samego gatunku. U jednego osobnika powstają krótkie, a u innego - długie słupki. Heterostylia jest jednym z mechanizmów zapobiegającym samozapyleniu się. 

Historia
Wyjaśnij pojęcie: meczet.
około 8 godzin temu