Ktoś zrobi zadanie 7? Bardzo potrzebuje na jutro - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  gimnazjum
 -  Gim.

obraz do zadania
Matematyka
 -  gimnazjum
 -  Gim.
obraz do zadania

Ktoś zrobi zadanie 7? Bardzo potrzebuje na jutro

,
Ola
31768
odpowiedziała na to pytanie

Obliczmy objętość stalowego elementu przed wycięciem z niego otworu.

 

 

 

Obliczmy objętość wyciętego otworu:

 

Obliczmy objętość utworzonego elementu po wycięciu otworu (początkowa objętość pomniejszona o objętość otworu):

 

Gęstość to wielkość, którą obliczamy dzieląc masę przez objętość. Przekształćmy wzór na gęstość i obliczmy masę elementu

 


Zanim podstawimy wielkości do wzoru, wyraźmy podaną gęstość w jednostce odpowiadającej jednostce, w jakiej mamy objętość.

 

 

 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019