Matematyka
 -  III gimnazjum
 -  III gim.

obraz do zadania
Matematyka
 -  III gimnazjum
 -  III gim.
obraz do zadania

Ktoś zrobi zadanie 7? Bardzo potrzebuje na jutro

Ola
26130
odpowiedziała na to pytanie

Obliczmy objętość stalowego elementu przed wycięciem z niego otworu.

 

 

 

Obliczmy objętość wyciętego otworu:

 

Obliczmy objętość utworzonego elementu po wycięciu otworu (początkowa objętość pomniejszona o objętość otworu):

 

Gęstość to wielkość, którą obliczamy dzieląc masę przez objętość. Przekształćmy wzór na gęstość i obliczmy masę elementu

 


Zanim podstawimy wielkości do wzoru, wyraźmy podaną gęstość w jednostce odpowiadającej jednostce, w jakiej mamy objętość.

 

 

 

Matematyka
nwd liczb 266,385
około godziny temu
Matematyka
Logarytmy
około 20 godzin temu
Matematyka
działania na zbiorach
około 21 godzin temu
Matematyka
5 1/4-4 7/10
około 22 godzin temu