Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Język polski
 -  I gimnazjum
 -  I gim.

Czym jest tragizm?

Iwona
22674
odpowiedziała na to pytanie

Tragizm jest kategorią, która oznacza konflikt dwóch równoważnych wartości moralnych, spośród których wyboru ma dokonać jednostka. Mimo że stara się ona postępować w imię wyższych wartości, to jednak jest ona z góry skazana na klęskę. Każdy wybór prowadzi ją do klęski.