Co to jest hydroliza soli? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  liceum
 -  Lic.

Chemia
 -  liceum
 -  Lic.

Co to jest hydroliza soli?

,
Dominika
5558
odpowiedziała na to pytanie

Hydrolizą soli nazywamy reakcję chemiczną, która zachodzi po dysocjacji elektrolitycznej (procesie rozpadu cząsteczek związków chemicznych na kationy i aniony) soli podczas rozpuszczania w wodzie. Hydrolizie ulegają jony pochodzące od słabych kwasów i słabych zasad. Hydroliza nie zachodzi wówczas gdy sole są nierozpuszczalne w wodzie oraz w przypadkach soli mocnej zasady i mocnego kwasu. 

Przykład: KF - sól słabego kwasu i mocnej zasady. Sól ta dysocjuje: KF -> K+ + F-.  Kwas fluorowy jest słabym kwasem, dlatego jon F– będzie reagował z wodą: F- + H2O -> HF + OH-.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Chemia
Co to jest hydroliza soli?
13 listopada 2018