Opisz zasadę działania elektromagnesu w dzwonku elektrycznym. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

obraz do zadania
Fizyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.
obraz do zadania

Opisz zasadę działania elektromagnesu w dzwonku elektrycznym.

,
Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Na rysunku przedstawiono schemat połączeń w dzwonku.

Czerwoną linią zaznaczono przepływ prądu (od zacisku A do B).

Prąd płynie od zacisku A przez ramię przerywacza i śrubę regulacyjną, przez elektromagnes do zacisku B. Wówczas elektromagnes przyciąga przerywacz, co wywołuje gong oraz powoduje powstanie przerwy pomiędzy śrubą regulacyjną i przerywaczem, co przerywa obwód. Prąd przestaje wtedy płynąć, więc elektromagnes nie przyciąga przerywacza, który wraca na swoje miejsce, łącząc się ze śrubą i ponownie zamykając obwód. Prąd znowu zaczyna płynąć i cały cykl zaczyna się od początku. 

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia
Termin Akt 5 listopada.
około 9 godzin temu
Geografia
Czy Ziemia jest płaska?
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019