Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

obraz do zadania
Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.
obraz do zadania

Opisz zasadę działania elektromagnesu w dzwonku elektrycznym.

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Na rysunku przedstawiono schemat połączeń w dzwonku.

Czerwoną linią zaznaczono przepływ prądu (od zacisku A do B).

Prąd płynie od zacisku A przez ramię przerywacza i śrubę regulacyjną, przez elektromagnes do zacisku B. Wówczas elektromagnes przyciąga przerywacz, co wywołuje gong oraz powoduje powstanie przerwy pomiędzy śrubą regulacyjną i przerywaczem, co przerywa obwód. Prąd przestaje wtedy płynąć, więc elektromagnes nie przyciąga przerywacza, który wraca na swoje miejsce, łącząc się ze śrubą i ponownie zamykając obwód. Prąd znowu zaczyna płynąć i cały cykl zaczyna się od początku. 

Matematyka
nwd liczb 266,385
około 7 godzin temu