Aby zmienić średnicę drucika zawinięto 20 zwojów na ołówek i zmierzono długość spirali linijką. Długość wynosiła 32 cm. Jaka była średnica drucika, a jaka była niepewność pomiaru? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Fizyka
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Aby zmienić średnicę drucika zawinięto 20 zwojów na ołówek i zmierzono długość spirali linijką. Długość wynosiła 32 cm. Jaka była średnica drucika, a jaka była niepewność pomiaru?

,
Ewelina
6797
odpowiedziała na to pytanie

Średnica drucika wynosiła:

 

Natomiast niepewność pomiarowa zależała od linijki:

 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019