Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Aby zmienić średnicę drucika zawinięto 20 zwojów na ołówek i zmierzono długość spirali linijką. Długość wynosiła 32 cm. Jaka była średnica drucika, a jaka była niepewność pomiaru?

Ewelina
5253
odpowiedziała na to pytanie

Średnica drucika wynosiła:

 

Natomiast niepewność pomiarowa zależała od linijki: