Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Fizyka
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Skorzystaj z danych w tabeli temperatur wrzenia różnych cieczy i oceń w jakim stanie skupienia będą azot i wodór w temperaturze -200 stopni Celsjusza.

Ola
17503
odpowiedziała na to pytanie

Temperatura wrzenia azotu wynosi -198oC, a temperatura topnienia -210oC. To znaczy, że azot w temperaturze -200oC jest cieczą. 

Temperatura wrzenia wodoru wynosi -253oC. To znaczy, że wodór w temperaturze -200oC jest gazem.