Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Co można powiedzieć o okresach obiegu dwóch satelitów o różnych masach względem Ziemi?

Ewelina
6051
odpowiedziała na to pytanie

Korzystamy z III prawa Keplera, które mówi że iloraz kwadratu okresu obiegu planety (ciała niebieskiego, satelity) i trzeciej potęgi średniej odległości od Słońca (ciała niebieskiego) jest jednakowy dla wszystkich planet i ciał niebieskich Układu Słonecznego:

 

gdzie  jest okresem obiegu,  jest promieniem.Z tego wynika, że okres obiegu tych satelitów są takie same oraz nie zależą od masy satelitów.

Historia
Chrzest Polski - data.
około godziny temu
Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 20 godzin temu
Chemia
Co to są kwasy karboksylowe?
około 22 godzin temu