Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak wykazać, że średnia szybkość ciała poruszającego się ruchem prostoliniowym jednostajnie zmiennym jest średnią arytmetyczną szybkości początkowej i szybkości, którą ciało uzyskało po czasie t?

Ola
17503
odpowiedziała na to pytanie

Niech szybkość początkową wynosi . Wówczas szybkość ciała po czasie t przedstawiamy zależnością . Wiemy, że średnią prędkość ciała wyrażamy za pomocą wzoru:

 

Gdzie:

  

 

Wówczas możemy zapisać, że: