Jak wykazać, że średnia szybkość ciała poruszającego się ruchem prostoliniowym jednostajnie zmiennym jest średnią arytmetyczną szybkości początkowej i szybkości, którą ciało uzyskało po czasie t? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum
 -  Lic.

Fizyka
 -  liceum
 -  Lic.

Jak wykazać, że średnia szybkość ciała poruszającego się ruchem prostoliniowym jednostajnie zmiennym jest średnią arytmetyczną szybkości początkowej i szybkości, którą ciało uzyskało po czasie t?

,
Ola
22020
odpowiedziała na to pytanie

Niech szybkość początkową wynosi . Wówczas szybkość ciała po czasie t przedstawiamy zależnością . Wiemy, że średnią prędkość ciała wyrażamy za pomocą wzoru:

 

Gdzie:

  

 

Wówczas możemy zapisać, że:

  

 

 

 

 

 

  

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019