Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak wygląda równanie opisujące tor ruchu w rzucie ukośnym?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Tor ruchu ciała w rzucie ukośnym przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest prędkością początkową nadaną rzucanemu ciału,  jest kątem, pod jakim wyrzucono ciało względem poziomu,  jest przyspieszeniem ziemskim,  jest położeniem poziomym tego ciał.

Historia
Co to legion?
2 dni temu