Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak wygląda równanie opisujące tor ruchu w rzucie poziomym?

Ewelina
5206
odpowiedziała na to pytanie

Tor ruchu pionowego ciała w rzucie poziomym przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest pionową wysokością na jakiej znajduje się ciało,  jest odległością poziomą miejsca, w którym badamy tor ruchu od miejsca rzutu ciała,  jest przyspieszeniem ziemskim,  jest prędkością początkową rzucanego ciała,  jest wysokością z jakiej wyrzucono to ciało.

Matematyka
log5sqrt(5)
2 dni temu
Matematyka
log2(2)
2 dni temu
Matematyka
x-2/x+4=5/6
2 dni temu