Jak obliczamy drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak obliczamy drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym?

,
Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest drogą jaką przebyło ciało,  jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało,  jest czasem ruchu tego ciała.

Matematyka
content
14 marca 2019
Wideolekcja
content
5 marca 2019
Język polski
typy powieści
1 dzień temu
Język polski
komizm
1 dzień temu