Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Czym różni się promieniowanie rentgenowskie i gamma?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Ponieważ zakresy promieniowania rentgenowskiego i gamma pokrywają się częściowo ze sobą należało przyjąć jakieś kryterium klasyfikacyjne. Przyjęto jego rozróżnienie ze względu na źródło promieniowania. Promieniowanie rentgenowskie powstaje podczas hamowania wolnych elektronów, natomiast promieniowanie gamma w wyniku rozpadu promieniotwórczego jąder pierwiastków.

Matematyka
nwd liczb 266,385
około 16 godzin temu