Czym różni się promieniowanie rentgenowskie i gamma? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum
 -  Lic.

Fizyka
 -  liceum
 -  Lic.

Czym różni się promieniowanie rentgenowskie i gamma?

,
Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Ponieważ zakresy promieniowania rentgenowskiego i gamma pokrywają się częściowo ze sobą należało przyjąć jakieś kryterium klasyfikacyjne. Przyjęto jego rozróżnienie ze względu na źródło promieniowania. Promieniowanie rentgenowskie powstaje podczas hamowania wolnych elektronów, natomiast promieniowanie gamma w wyniku rozpadu promieniotwórczego jąder pierwiastków.

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019