Przyroda
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Przyroda
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Wymień strefy oświetlenia Ziemi.

Damian
29270
odpowiedział na to pytanie

Wyróżniamy trzy główne strefy oświetlenia naszej planety - jedną gorącą, międzyzwrotnikową, dwie strefy umiarkowane oraz dwie zimne - podbiegunowe.

Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 10 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 15 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 17 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 19 godzin temu