Przyroda
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Przyroda
 -  6 szkoły podstawowej
 -  6 Sz.P.

Wymień strefy oświetlenia Ziemi.

Damian
33416
odpowiedział na to pytanie

Wyróżniamy trzy główne strefy oświetlenia naszej planety - jedną gorącą, międzyzwrotnikową, dwie strefy umiarkowane oraz dwie zimne - podbiegunowe.

Historia
Co to legion?
2 dni temu