Co to jest torfowisko? - Odrabiamy.pl

Biologia

Biologia

Co to jest torfowisko?

,
Ola
22020
odpowiedziała na to pytanie

Torfowisko to podmokły i grząski teren, na którym występuje specyficzna fauna i flora. Charakterystyczną cechą torfowców, wchodzących w skład torfowisk, jest to, że ich wierzchołkowa część stale rośnie, natomiast dolna obumiera i ulega mineralizacji. Pokłady torfu powstają właśnie z obumarłych szczątków torfowców i innych roślin, które ze względu na specyficzne warunki - nieustanne podtopienie i brak powietrza, nie ulegają całkowitemu rozkładowi.

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Biologia
Co to jest torfowisko?
13 listopada 2018