Biologia

Biologia

Co to jest torfowisko?

Ola
17502
odpowiedziała na to pytanie

Torfowisko to podmokły i grząski teren, na którym występuje specyficzna fauna i flora. Charakterystyczną cechą torfowców, wchodzących w skład torfowisk, jest to, że ich wierzchołkowa część stale rośnie, natomiast dolna obumiera i ulega mineralizacji. Pokłady torfu powstają właśnie z obumarłych szczątków torfowców i innych roślin, które ze względu na specyficzne warunki - nieustanne podtopienie i brak powietrza, nie ulegają całkowitemu rozkładowi.

Matematyka
nwd liczb 266,385
około 16 godzin temu