Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Jakie są rodzaje soli?

Dominika
3655
odpowiedziała na to pytanie

Wyróżnia się sole kwasów beztlenowych i kwasów tlenowych.

Sole KWASÓW BEZTLENOWYCH: NaCl - chlorek sodu, CaS - siarczek wapnia, Fe2S3 - siarczek żelaza(III).

Sole KWASÓW TLENOWYCH: KNO3 - azotan(V) potasu, CuSO4 - siarczan(VI) miedzi(II), Na2SO3 - siarczan(IV) sodu, CaCO3 - węglan wapnia. 

Matematyka
Logarytmy
około 18 godzin temu
Matematyka
działania na zbiorach
około 20 godzin temu
Matematyka
5 1/4-4 7/10
około 20 godzin temu