Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Co to jest konflikt tragiczny?

Ewa
268
odpowiedziała na to pytanie

Konflikt tragiczny jest to konflikt, który niezależnie od rozwiązania, przynosi porażkę obydwu jego stronom. Losem człowieka kieruje nie on sam, lecz  przeznaczenie, na które człowiek nie ma wpływu. Może się mu jedynie poddać. I tak jest on skazany na porażkę.

Historia
Co to legion?
1 dzień temu