Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Język polski
 -  I liceum
 -  I lic.

Co to jest konflikt tragiczny?

Ewa
232
odpowiedziała na to pytanie

Konflikt tragiczny jest to konflikt, który niezależnie od rozwiązania, przynosi porażkę obydwu jego stronom. Losem człowieka kieruje nie on sam, lecz  przeznaczenie, na które człowiek nie ma wpływu. Może się mu jedynie poddać. I tak jest on skazany na porażkę.

Matematyka
768 podzielić na 7 pisemnie
około 13 godzin temu
Język polski
Mitologiczne frazeologizmy
około 15 godzin temu
Chemia
Jak się tworzy nazwy alkenów?
około 19 godzin temu
Język angielski
Co oznacza skrót e.g.?
około 21 godzin temu
WOS
Czym jest referendum?
około 23 godzin temu