Czym jest 1 T (tesla)? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Czym jest 1 T (tesla)?

,
Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Tesla jest jednostką indukcji magnetycznej w układzie SI. Jedna tesla może być interpretowana jako taka wartość indukcji magnetycznej, która na ładunek 1 C, poruszający się z prędkością 1 m/s prostopadle do linii pola magnetycznego, działa z siłą Lorentza o wartości równej 1 N. Korzystając z siły Lorentza wiemy, że:

 

gdzie  jest siłą,  jest szybkością,  jest wartością ładunku,  jest indukcją magnetyczną. Wówczas:

 

Z tego wynika, że:

  

Wideolekcja
content
5 marca 2019
Historia
Państwo i jego cechy
około 7 godzin temu
Matematyka
content
5 dni temu
Język polski
Przykłady humanistów.
około 10 godzin temu
Geografia
Co to jest szlak morski?
około 10 godzin temu
Geografia
Co to jest tania bandera?
około 10 godzin temu
Geografia
Podział komunikacji.
około 10 godzin temu