Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak przedstawiamy zależność szybkości liniowej od kątowej w ruchu jednostajnym po okręgu?

Ola
19554
odpowiedziała na to pytanie

Zależność szybkości liniowej od szybkości kątowej przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest prędkością liniową,  jest prędkością kątową,  jest promieniem po jakim porusza się ciało.

Historia
Co to jest noc apuchtinowska?
około 21 godzin temu
Historia
Co to legion?
około 21 godzin temu
Chemia
Co to jest reforming?
około 24 godzin temu
Chemia
Co to jest kraking?
około 24 godzin temu