Fizyka

I liceum

Jak oblicz promień atomu w modelu Bohra?

 

Wzór na promień n-tej orbity Bohra ma postać:

 

gdzie  jest promieniem n-tej orbity Bohra,  jest numerem orbity,  jest przenikalnością elektryczną próżni,  jest wartością ładunku elementarnego,  jest stała Plancka,  jest liczbą atomową,  jest masą elektronu.