Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Jak oblicz promień atomu w modelu Bohra?

Piotrek
2858
odpowiedział na to pytanie

Wzór na promień n-tej orbity Bohra ma postać:

 

gdzie  jest promieniem n-tej orbity Bohra,  jest numerem orbity,  jest przenikalnością elektryczną próżni,  jest wartością ładunku elementarnego,  jest stała Plancka,  jest liczbą atomową,  jest masą elektronu.

Biologia
Skład i rola krwi.
około 16 godzin temu
Matematyka
Co to kąt półpełny?
około 18 godzin temu
Biologia
Co to znaczy ekologiczny?
około 19 godzin temu
Matematyka
ile to 2+18
około 19 godzin temu
Matematyka
Ile to 29+10
1 dzień temu