Jak tworzymy pytania pośrednie (indirect questions)? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Jak tworzymy pytania pośrednie (indirect questions)?

Dominik
12957
odpowiedział na to pytanie

Pytania pośrednie tworzymy, zaczynając zdanie od zwrotu grzecznościowego, np. Could you tell me... , I'd like to know... , Do you know... , potem stawiamy zaimek albo zwrot pytający z pytania (who/where/how long/how much), a następnie stosujemy szyk zdania oznajmującego, czyli: Osobę + czasownik + resztę zdania. Czasowniki posiłkowe, takie jak did/does, są usuwane. Np. żeby przekształcić pytanie "Where did he go?", tworzymy: "I'd like to know where he went".

Jeśli pytanie, które chcemy przekształcić nie ma zwrotu/zaimka pytajnego (czyli jest pytaniem "tak lub nie"), wtedy przed szykiem zdania oznajmującego dodajemy spójnik if albo whether (czy). Np. "Does he drive to work?" - "Do you know if he drives to work?"

Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 15 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 15 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 15 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 15 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 16 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 17 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 18 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 18 godzin temu