Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Jak tworzymy pytania pośrednie (indirect questions)?

Dominik
11712
odpowiedział na to pytanie

Pytania pośrednie tworzymy, zaczynając zdanie od zwrotu grzecznościowego, np. Could you tell me... , I'd like to know... , Do you know... , potem stawiamy zaimek albo zwrot pytający z pytania (who/where/how long/how much), a następnie stosujemy szyk zdania oznajmującego, czyli: Osobę + czasownik + resztę zdania. Czasowniki posiłkowe, takie jak did/does, są usuwane. Np. żeby przekształcić pytanie "Where did he go?", tworzymy: "I'd like to know where he went".

Jeśli pytanie, które chcemy przekształcić nie ma zwrotu/zaimka pytajnego (czyli jest pytaniem "tak lub nie"), wtedy przed szykiem zdania oznajmującego dodajemy spójnik if albo whether (czy). Np. "Does he drive to work?" - "Do you know if he drives to work?"

Historia
Czym był "Fall Weiss"?
około 17 godzin temu