Język angielski
 -  III liceum
 -  III lic.

Język angielski
 -  III liceum
 -  III lic.

Kiedy używamy czasu Future Perfect Continuous?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Czasu Future Perfect Continuous (Osoba + WILL + HAVE/HAS + BEEN + czasownik z "-ing") używamy, kiedy chcemy opisać, że jakaś czynność, która właśnie się odbywa, skończy się w określonym momencie w przyszłości. W zdaniach Future Perfect Continuous podkreślony jest fakt długiego trwania czynności.

Charakterystyczne określenia, które pojawiają się przy używaniu tego czasu, to: "by" (do), "before" (przed), "by the time" (do czasu).

Język niemiecki
Jednostki czasu.
około 4 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o hobby.
około 4 godzin temu
Historia
Kim był Ignacy Mościcki?
około 16 godzin temu
Język polski
Zakony w średniowieczu.
około 18 godzin temu