Kiedy używamy czasu Future Perfect Continuous? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  liceum
 -  Lic.

Język angielski
 -  liceum
 -  Lic.

Kiedy używamy czasu Future Perfect Continuous?

,
Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Czasu Future Perfect Continuous (Osoba + WILL + HAVE/HAS + BEEN + czasownik z "-ing") używamy, kiedy chcemy opisać, że jakaś czynność, która właśnie się odbywa, skończy się w określonym momencie w przyszłości. W zdaniach Future Perfect Continuous podkreślony jest fakt długiego trwania czynności.

Charakterystyczne określenia, które pojawiają się przy używaniu tego czasu, to: "by" (do), "before" (przed), "by the time" (do czasu).

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019