Kiedy używamy czasu Future Perfect? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  III liceum
 -  III lic.

Język angielski
 -  III liceum
 -  III lic.

Kiedy używamy czasu Future Perfect?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Czasu Future Perfect Simple (Osoba + WILL + HAVE/HAS + 3. forma czasownika) używamy, kiedy chcemy opisać, że jakaś czynność skończy się przed konkretnym momentem w przyszłości albo przed rozpoczęciem innej czynności.

Charakterystyczne określenia, które pojawiają się przy używaniu tego czasu, to: "by" (do), "before" (przed), "by the time" (do czasu).

Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 15 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 15 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 15 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 15 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 16 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 17 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 18 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 18 godzin temu