Język angielski
 -  III liceum
 -  III lic.

Język angielski
 -  III liceum
 -  III lic.

Kiedy używamy czasu Future Perfect?

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Czasu Future Perfect Simple (Osoba + WILL + HAVE/HAS + 3. forma czasownika) używamy, kiedy chcemy opisać, że jakaś czynność skończy się przed konkretnym momentem w przyszłości albo przed rozpoczęciem innej czynności.

Charakterystyczne określenia, które pojawiają się przy używaniu tego czasu, to: "by" (do), "before" (przed), "by the time" (do czasu).

Historia
Czym był "Fall Weiss"?
około 11 godzin temu