Czym są układy nieinercjalne? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Czym są układy nieinercjalne?

Piotrek
3270
odpowiedział na to pytanie

W tych układach obserwujemy, ze siły działające na ciało równoważą się, a ono porusza się ruchem zmiennym lub siły działające na ciało nie równoważą się, a ono spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym po prostej. W takich układach do wszystkich rzeczywistych sił działających na ciało, którego ruch badamy, należy dodać nową siłę nazywaną siłą bezwładności , która wyraża się wzorem:

 

gdzie  jest masą ciała,  jest przyspieszeniem, z jakim porusza się układ. Znak minus we wzorze oznacza, że zwrot siły bezwładności jest przeciwny do zwrotu wektora przyspieszenia tego układu.

Historia
Co to jest "kolektywizacja"?
około 15 godzin temu
Historia
Co to "kult jednostki"?
około 15 godzin temu
Historia
Kim byli "repatrianci"?
około 15 godzin temu
Historia
Cel akcji "Wisła".
około 15 godzin temu
Chemia
Co to jest halit?
około 16 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowania metanolu.
około 17 godzin temu
Chemia
Podaj zastosowanie etanolu.
około 18 godzin temu
Chemia
Jakie właściwości ma etanol?
około 19 godzin temu