Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Czym są układy nieinercjalne?

Piotrek
2622
odpowiedział na to pytanie

W tych układach obserwujemy, ze siły działające na ciało równoważą się, a ono porusza się ruchem zmiennym lub siły działające na ciało nie równoważą się, a ono spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym po prostej. W takich układach do wszystkich rzeczywistych sił działających na ciało, którego ruch badamy, należy dodać nową siłę nazywaną siłą bezwładności , która wyraża się wzorem:

 

gdzie  jest masą ciała,  jest przyspieszeniem, z jakim porusza się układ. Znak minus we wzorze oznacza, że zwrot siły bezwładności jest przeciwny do zwrotu wektora przyspieszenia tego układu.

Historia
Czym był "Fall Weiss"?
około 5 godzin temu