Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Fizyka
 -  I liceum
 -  I lic.

Współczynniki rozszerzalności ciał stałych. Czym jest rozszerzalność termiczna (temperaturowa) ciał stałych?

Ola
19741
odpowiedziała na to pytanie

Wzrostowi temperatury ciała towarzyszy zawsze wzrost jego objętości. Zasada ta dotyczy również ciał znajdujących się w różnych stanach skupienia. Niech  oznacza zmianę objętości ciała przy zmianie temperatury o . Wówczas:

 

gdzie  jest objętością ciała po zmianie temperatury,  jest początkową objętością ciała. Względny przyrost objętości ciała w tych samych warunkach równałaby się . Zatem względny przyrost objętości ciała przy zmienia temperatury o jeden stopień wyniósłby odpowiednio:

 

gdzie  jest współczynnikiem rozszerzalności objętościowej. Zależy on od rodzaju substancji i jej stanu skupienia. 

Ciała stałe mają określony kształt. Zmiana ich objętości wynika ze zmiany wszystkich wymiarów ciała. Rozważamy zmiany tylko jednego wymiaru w przypadku ciał stałych i dlatego wprowadzamy pojęcie współczynnika rozszerzalności liniowej :

 

gdzie  jest zmianą długości ciała,  jest początkową długością ciała. Wielkości te wyznaczamy doświadczalnie. Współczynniki rozszerzalności objętościowej i liniowej substancji są ze sobą powiązane:

 

W tablicach umieszcza się tylko współczynnik rozszerzalności liniowej.

Historia
Chrzest Polski - data.
około 4 godzin temu
Geografia
Co oznacza słowo dorzecze?
około 22 godzin temu