Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Jak stopniujemy przysłówki?

Agnieszka
16075
odpowiedziała na to pytanie

Przysłówki, które nie mają końcówki -ly, (czyli mają tę samą formę co przymiotniki), stopniujemy dodając końcówkę  -er w stopniu wyższym i the ... -est w stopniu najwyższym, np. fast - faster - the fastest.

Przysłówki, które mają końcówkę -ly, stopniujemy tak samo jak długie przymiotniki, czyli dodając more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym, np. beautifully - more beautifully - the most beautifully.

Przysłówki utworzone od przymiotników, które stopniują się nieregularnie, mają takie same formy jak one, np. good/well - better - the best.

Historia
Kim był Henryk IV?
około 11 godzin temu
Język polski
Kim była Rzepicha?
około 17 godzin temu
Geografia
Co to jest rekultywacja?
około 17 godzin temu
Matematyka
2(x-4)-x=3+3x
około 19 godzin temu
Język niemiecki
Co to jest Rugia?
około 21 godzin temu