Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Fizyka
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Oblicz, jakie ciśnienie wywiera na podłoże słup betonowy o wysokości 4 metry i przekroju o promieniu 1 m (gęstość betonu 2000 kg/m3).

Remik
5
odpowiedział na to pytanie

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Najpierw obliczamy pole przekroju poprzecznego słupa:

  

Teraz obliczamy masę słupa:

 

Słup traktujemy jak walec a więc:

 

Teraz obliczamy siłę nacisku słupa, która jest równa jego ciężarowi:

 

Na koniec możemy obliczyć ciśnienie wywierane przez słup:

 

Odpowiedź: Słup wywiera na podłoże ciśnienie 20 kPa.