Fizyka
Czym jest 1 V (wolt)?
około godziny temu
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
około godziny temu
Fizyka
Czym jest 1 Wb (weber)?
około godziny temu
Historia
Kim był Popiel?
około 20 godzin temu