Chemia

Chemia

Jak tworzy się nazwy soli?

Adrian
odpowiedział na to pytanie

Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu i dodaje się nazwę metalu - uwzględniając jego wartościowość, jeśli metal w związkach chemicznych może przyjmować różne wartościowości. 
Nazwa soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek np. NaCl - chlorek sodu, FeBr3 - bromek żelaza(III) 
Nazwa soli kwasów tlenowych mają końcówkę - an np. KNO3 - azotan(V) potasu, CuSO4 - siarczan(VI) miedzi(II) 

Historia
Co to legion?
2 dni temu