Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Chemia
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Jakie właściwości ma tlen?

Norbert
2888
odpowiedział na to pytanie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie, ma gęstość większą od gęstości powietrza 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: bezwonny, łączy się z niemetalami i metalami - tworzy tlenki, podtrzymuje spalania - sam nie jest palny

Historia
Co to legion?
2 dni temu